Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
€36.48
Ingyenes szállítás
Várható szállítási idő
28 munkanap.

Egészségtan 2.o.

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
  • 68 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • jó állapotú antikvár könyv
  • ISBN: 9631939634
  • Szállító: Könyvlabirintus Antikvárium
  • Saját képpel

tantárgy: Környezetismeret
évfolyam: 2.
A tankönyvjegyzéken nem szerepel.

A munkafüzet az NT-00138 raktári számú Egészségtan 1. osztály című kiadvány szerves folytatása. Három nagy témaköre megegyezik az első osztályéval. Minden évfolyamon valamennyi témakör ismétlődik, és az életkornak megfelelő szinten, egymásra épülő, egyre bővülő ismeretanyag kerül feldolgozásra. Így biztosítva van a folyamatosság. A tananyag egészét átszövi az adott témának megfelelő illemtani ismeretek közvetítése és begyakorlása. 1. Az Egészséges életmódra nevelés című fejezet legfontosabb feladatául a hibásan rögzült szokások megváltoztatását, az egészséges, szeretetteljes szokásrendszerek kiépítését tűzte ki. Ezért kerül sor például: -- a testápolási ismeretek bővítésére, egészségünk védelme érdekében a testápolási műveletek elkülönítésére és végzésük időpontjainak tudatosítására, -- a fogváltás megbeszélésére, a helyes fogmosás módjának elsajátítására a szájhigiéné témakörének keretében, -- a gerincbántalmak megelőzése érdekében, a népbetegségnek számító lúdtalp kialakulásának okaival megismertetni a tanulókat. A javítás érdekében mozgásos, játékos feladatokkal ismerkednek meg, amelyeket az órákon elvégeznek. 2. A Családi életre nevelés fejezete foglalkozik a családi és az iskolai közösség formálásával és azzal, hogy a közösség milyen segítséget, biztonságot és védelmet nyújt. A tanulók ebben az életkorban még szívesen beszélnek a családjukról. A tudatosan irányított beszélgetést a munkafüzet képei, feladatai segítik. Az emberi kapcsolatok, társas érintkezések alakítására vonatkozó feladatok mellett a metakommunikációs képességek fejlesztését is szolgálják, drámajáték elemek beépítésével. 3. Az Önismereti nevelés című fejezet olyan érzelmi, szociális normarendszer kialakítását kezdi el, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy különbséget tudjanak tenni jó és rossz között, reálisan számoljanak tetteik indítékaival és következményeivel. Így formálódik a személyiség belső önkontrollja, az önnevelés, segíti a tanulókat a másság elfogadásában. Stresszkezelés céljából már az első osztályban elkezdi és a kornak megfelelően bővíti a szerző a relaxációs légzés tanulását. Később minden órán rendszeresen végezteti ezt. Ezzel oldja a napi feszültséget, a jobb vérkeringés révén pedig csökken a fáradtság érzése, nő a figyelem és koncentrálóképesség. Az Egészségtan munkafüzet kiegészítője lehet bármely környezetismeret-tankönyvnek. A szerző a 2. osztály számára is elkészítette a tanmenetjavaslatot, mely tartalmazza a tanulók írásbeli értékelésének szempontjait is.

20 x 28 cm nagyságú.