Vásároljon könyvet mobil készülékével egyszerűen.
2 296 din.
Várható szállítási idő
13 munkanap.

A közbeszerzésről másképpen

Lectum Kiadó, 2014
  • 370 oldal
  • karton
  • ISBN:

A közbeszerzések joga sajátos, a közjog és a magánjog határán elhelyezkedő terület, amelyről hazánkban mindezidáig még nem jelent meg olyan munka, amely azt jogtudományi jelleggel dolgozta volna fel. A közbeszerzés-elméleti tanulmányok száma meglehetősen csekély, többségük a témához közjogi irányból közelít, miközben a magánjogi indíttatású tanulmányok száma elenyésző. A kötet, amelyet az Olvasó a kezében tart, a közbeszerzések jogának átfogó, tudományos igényű feldolgozását tűzte ki célul oly módon, hogy a közbeszerzések jogát a közjog és a magánjog irányából egyidejűleg szemléli. Alapos dogmatikai megalapozást követően a közjogi alapokon nyugvó közbeszerzési eljárás ismertetésén át jutunk el a szerző által magánjogi szerződésként definiált közbeszerzési szerződésig, amelynek elemei a hatályos Kbt. és Ptk. rendelkezéseit egyidejűleg figyelembe véve és egymással szembe állítva a szerződés dinamikája alapján kerülnek a vizsgálódások középpontjába. A szerző gondolatmenetét ugyan elsődlegesen a hatályos Kbt. (a 2011. évi CVIII. törvény) rendelkezései köré fonja, ez alapján fogalmaz meg kritikát, azonban a kötet nem nevezhető pusztán a magyar közbeszerzési jogról készült helyzetképnek, hiszen az kiterjed a közbeszerzés nemzetközi és uniós jogi kereteinek ismertetésére is, amelyen belül olyan sajátos problémakörök is nagyító alá kerülnek, mint az in-house beszerzések vagy a kirívóan alacsony ajánlat megítélésének kérdése. Az Olvasó a közbeszerzési jog határain túllépve megismerkedhet annak sajátos nyúlványaival is, így a kötetben helyet kaptak a közbeszerzés és a versenyjog, valamint a büntetőjog területén felmerülő kérdéskörök is. Az elemzések gerincét képező jogszabályi rendelkezéseket minden esetben a magyar bíróságok és az Európai Unió Bíróságának rendkívül bőséges ítélkezési gyakorlata egészíti ki..